22.3 °C
Jaunumi Cenas Kontakti E-veikals Noteikumi Web kameras
Vasaras sezonas atklāšana pavisam drīz - sekojiet līdzi jaunumiem!
Vasara
GUMIJLĒKŠANAS BATUTU LIETOŠANAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI
 1. Svara ierobežojums: 16 – 85 kg.
 2. Atrakcija nav piemērota grūtniecēm.
 3. Atrakcija nav piemērota cilvēkiem ar sirds slimībām u.c. nopietnām veselības problēmām.
 4. Galvassegas, brilles, somas, pārtiku, dzērienus, asus objektus u.c. priekšmetus, kas var apdraudēt atrakcijas dalībniekus vai var izkrist no kabatām, jāatstāj ārpus atrakcijas.
 5. Atrakcijā nedrīkst atrasties apavos!
 6. Uz batuta vienlaicīgi drīkst atrasties tikai viens dalībnieks.
 7. Lūdzu, netraucējiet dalībniekus, kuri atrodas atrakcijā!
 8. Nedrīkst atvienoties no gumijām, kamēr nav dota instruktora atļauja!
KAMERŠĻŪKŠANAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Pirms pacelšanās:

 1. Vecuma ierobežojums: sākot no 3 gadu vecuma.
 2. Kamerā drīkst atrasties tikai 1 cilvēks.
 3. 3-7 gadus veci bērni drīkst braukt kopā ar pavadošo personu, kas ir sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu. Kopējais svars nedrīkst pārsniegt 120 kg.
 4. Auguma ierobežojums: ne mazāk kā 1 m; ne vairāk kā 2 m.
 5. Atrakcija nav piemērota grūtniecēm.
 6. Atrakcija nav piemērota cilvēkiem ar sirds slimībām u.c. nopietnām veselības problēmām.
 7. Galvassegas, somas, pārtiku, dzērienus, asus objektus u.c. priekšmetus, kas var apdraudēt atrakcijas dalībniekus vai var izkrist no kabatām, jāatstāj ārpus atrakcijas.
 8. Atrakciju aizliegts izmantot alkoholisko vai narkotisko vielu ietekmē!
 9. Velciet slēgta tipa apavus.
 10. Paceļoties ar pacēlāju, ir jāstāv kājās vienam aiz otra pacelšanās virzienā; kamera jātur auklā aiz sevis.
 11. Pacelšanās laikā kamerā sēdēt aizliegts!
 12. Ievērojiet 2 metru distanci no iepriekšējās kameras!
 13. Nokāpjot no pacēlāja, lieciet lielu soli pāri marķētai beigu līnijai!

Pirms nobrauciena:

 1. Kamera ir paredzēta nobraucienam tikai pa kameršļūkšanas trasi.
 2. Nobrauciena laikā aizliegts sēdēt uz kameras malas!
 3. Nobraucienu ar kameru aizliegts veikt guļus uz vēdera!
 4. Nobrauciena laikā kājas nedrīkst likt kameras iekšpusē!
 5. Nobrauciena laikā kājām ir jābūt ārpus kameras!
 6. Kameras auklai brauciena laikā ir jāatrodas kameras iekšpusē!
 7. Nobraucienu var uzsākt, iedegoties zaļās gaismas signālam luksoforā.
 8. Brauciena laikā jāturas pie kameras sānu rokturiem.
 9. Braucot divatā, ar vienu roku obligāti turiet bērnu, ar otru turaties pie roktura; bērnam ir jāturas vismaz pie viena roktura!
 10. Pēc nobrauciena nekavējoties atbrīvojiet trasi!
PIEPŪŠAMĀS ATRAKCIJAS “JAMPADRACIS MEŽĀ” LIETOŠANAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI
 1. Rekomendētais dalībnieka augums: līdz 1,80 m.
 2. Maksimālais dalībnieku skaits atrakcijā: 12 personas.
 3. Atrakcijā nedrīkst atrasties apavos!
 4. Galvassegas, brilles, somas, pārtiku, dzērienus, asus objektus u.c. priekšmetus, kas var apdraudēt atrakcijas dalībniekus vai var izkrist no kabatām, jāatstāj ārpus atrakcijas.
 5. Nedrīkst grūstīties, kāpt uz piepūšamās atrakcijas malām un liekties pāri tām!
 6. Aizliegts lietot atrakciju bez instruktora atļaujas!
ELEKTRISKO KVADRICIKLU LIETOŠANAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI
 1. Vecuma ierobežojums: 3-10 gadi
 2. Svara ierobežojums: max 40 kg
 3. Uz kvadricikla drīkst atrasties tikai viena persona!
 4. Pirms došanās trasē, jāuzklausa instruktora pamācība kvadricikla vadīšanā.
 5. Ieturiet drošu distanci no pārējiem braucējiem, lai izvairītos no sadursmes!
 6. Trasē aizliegts patvaļīgi mainīt noteikto braukšanas virzienu!
 7. Aizliegts apzināti izraisīt sadursmes ar citiem braucējiem!
 8. Nedrīkst braukt ārpus norādītās trases teritorijas!
 9. Pēc instruktora uzaicinājuma nekavējoties jāapstājas un jāievēro instruktora dotie norādījumi!
RODEĻU TRASES LIETOŠANAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI
 1. Lietus laikā un gadījumā, ja trase ir slapja, braukšana ar rodeli ir aizliegta!
 2. Bērni līdz 7 gadu vecumam drīkst doties trasē tikai kopā ar pieaugušo vai pavadoni, kurš ir sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu.
 3. Bērni no 7 gadu vecuma drīkst doties trasē vieni, ja spēj paši nospiest vadības rokturi, lai uzsāktu braukšanu un nobremzētu.
 4. Garus matus vēlams saņemt zirgastē vai bizē.
 5. Galvassegas, somas, pārtiku, dzērienus, asus objektus u.c. priekšmetus, kas var apdraudēt atrakcijas dalībniekus vai var izkrist no kabatām, jāatstāj ārpus atrakcijas.
 6. Patvaļīga iekāpšana rodelī ir aizliegta!
 7. Sēžot rodelī, ar ķermeni nedrīkst nosegt melno līniju. Uz melnās līnijas nedrīkst sēdēt, jo tas apdraud bremzēšanu!
 8. Pirms brauciena ir OBLIGĀTI jāpiesprādzējas!
 9. Nobraucienu var uzsākt, iedegoties zaļās gaismas signālam luksoforā.
 10. Paceļoties aizliegts aiztikt pacēlāja turekli!
 11. Lai uzņemtu ātrumu, vadības rokturis ir jāvirza uz priekšu.
 12. Lai nobremzētu, velciet vadības rokturi atpakaļ.
 13. Ievērojiet 40 metru distanci no citām rodeļu kamanām!
 14. Neaizskariet rodeļu trasi ar rokām vai kājām!
 15. Brauciena laikā aizliegts apturēt rodeļu kamanas!
 16. Pirms pagriezieniem ir jāsamazina ātrums bremzējot. Brauciena laikā kontrolējiet savu ātrumu bremzējot!
 17. Brauciena beigās izvēlieties drošu braukšanas ātrumu un samaziniet ātrumu pie norādes!
 18. Brauciena beigās nekavējoties izkāpiet no rodeļa kamanām!
ŠĶĒRŠĻU TRASE “KOKOS RIEKSTS” LIETOŠANAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI
 1. Auguma ierobežojums: no 100 cm!
 2. Augumā mazāki bērni trasi drīkst veikt pieaugušo pavadībā.
 3. Atrašanās šķēršļu trasē „Kokos rieksts” bez “Riekstukalnā” izsniegtā ekipējuma ir aizliegta!
 4. Trasi vēlams veikt slēgta tipa apavos.
 5. Garus matus ieteicams saņemt zirgastē vai bizē.
 6. Uz šķēršļa vienlaicīgi drīkst atrasties 1 persona.
 7. Uz platformas drīkst atrasties ne vairāk kā 2 personas!
 8. Skrituli izmanto vietās, kur trose marķēta dzeltenā krāsā!
 9. Nobrauciena laikā skrituli liek starp dalībnieku un drošības karabīni!
 10. Nobrauciena laikā neaiztikt trosi ar rokām!
 11. Nobrauciena laikā turēties pie drošības sistēmas!
Skatu torņa lietošanas drošības noteikumi
 • Skatu tornī vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 30 cilvēkiem, jāizvietojas vienmērīgi pa visu platformu, vienā malā ne vairāk kā 10 cilvēki.
 • Bērniem līdz 12 g.v. atrašanās skatu tornī atļauta tikai pieaugušas personas pavadībā
 • Ņemt vērā, ka skatu torņa platforma un kāpņu laukumi ir izgatavoti no režģota, caurredzama materiāla un, lai izvairītos no starpgadījumiem, iesakām izmantot piemērotus apavus un apģērbu.
 • Kāpšana skatu tornī ar slēpju zābakiem kājās var būt bīstama! Lūdzu izvērtējiet savas spējas un drošību!
 • Aizliegts:
  • skatu torni šūpot un citādi apdraudēt tā stabilitāti;
  • skatu tornī smēķēt;
  • skatu tornī ienest un lietot pirotehniku un viegli uzliesmojošas vielas;
  • skatu tornī atrasties sliktos laika apstākļos (stiprs vējš, sniegputenis, apledojums, stiprs lietus);
  • skatu tornī atrasties alkohola, narkotisko vai citu psihotropo vielu darbības ietekmē;
  • skatu tornī ienest un lietot alkoholiskus dzērienus un pārtikas produktus;
  • skatu tornī ienest jebkāda veida stikla priekšmetus;
  • skatu tornī ievest vai ienest dzīvniekus;
  • no skatu torņa mest jebkādus priekšmetus;
  • balstīties uz platformu margām; liekties un kāpt pāri platformu un kāpņu margām.
Ziema
Inventāra nomas līguma noteikumi

1.        Ar šo Līgumu Izīrētājs nodod un Īrnieks pieņem lietošanā par maksu šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādīto inventāru (turpmāk – „Inventārs”).

2.        Par Inventāra lietošanu Īrnieks maksā Izīrētājam šī Līguma Sevišķajos noteikumos paredzēto īres maksu (turpmāk – „Īres maksa”). Kopējā Līguma summā ietilpst arī pievienotās vērtības nodoklis.

3.        Īrnieks apņemas lietot Inventāru saskaņā ar ziemas atpūtas kompleksa "Riekstukalns" (turpmāk – Slēpošanas trase) lietošanas līguma noteikumiem. Noslēdzot šo Līgumu, Īrnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Slēpošanas trases lietošanas līguma noteikumiem, tos pilnībā izprot un tiem piekrīt.

4.        Īrniekam ir tiesības lietot Inventāru tikai tā paredzētajam lietošanas mērķim, veicot nobraucienus Slēpošanas trasē. Inventāru Īrnieks apņemas lietot, ievērojot atbilstošu rūpību un piesardzību.

5.        Īres maksu pilnā apmērā Īrnieks maksā avansā, saņemot Inventāru.

6.        Saņemot Inventāru, Īrnieks pārliecinās, vai tas ir lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā. Īrniekam ir tiesības lietot tikai lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā esošu Inventāru. Gadījumā, ja, saņemot Inventāru, vai tā lietošanas laikā Īrnieks konstatē, ka Inventārs nav tā lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā, viņam par to rodas šaubas vai nav nepieciešamo zināšanu, lai to pārbaudītu, Īrnieks nekavējoties par to informē Izīrētāja darbiniekus. Nepieciešamības gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Īrnieks nav atbildīgs par Inventāra bojājumiem vai citiem tā trūkumiem, kā rezultātā Inventārs nav tā lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā, Īrniekam tiek izsniegts cits Inventārs.

7.        Ja, saņemot Inventāru, tiek konstatēts, ka tam ir bojājumi vai citādi tā trūkumi (noberzta krāsa, plīsums, utml.), tomēr tas ir lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā, par konstatētajiem Inventāra bojājumiem vai trūkumiem tiek izdarīta attiecīga atzīme šī Līguma Sevišķajos noteikumos.

8.        Īrniekam ir tiesības lietot Inventāru tikai šī Līguma Sevišķajos noteikumos paredzētajā Inventāra īres laikā (turpmāk – „Īres laiks”). Īrniekam ir pienākums atgriezt Inventāru Izīrētājam līdz Īres laika beigām, izņemot, ja puses rakstiski vienojas citādi. Gadījumā, ja Īrnieks neatgriež Inventāru Izīrētājam līdz Īres laika beigām, par katru nokavēto stundu, tai skaitā – – arī par nepilnu stundu, skaitot no šī Līguma noslēgšanas brīža, Īrnieks apņemas maksāt Īres maksu par attiecīgi pārtērēto laiku.

9.        Īrniekam ir tiesības atgriezt Inventāru Iznomātājam pirms Īres laika beigām. Šādā gadījumā Īrniekam nav tiesības uz samaksātās Īres maksas attiecīgu samazinājumu.

10.      Īrniekam ir pienākums atgriezt Inventāru tādā tehniskā stāvoklī, kas nav sliktāks par to, kādā Inventārs saņemts. Atgrieztajam Inventāram jābūt notīrītam, bez bojājumiem un derīgam tā turpmākai lietošanai. Īrniekam ir jānodrošina Inventāra saglabāšanu, t.sk., arī no tā nozagšanas

11.      Īrniekam nav tiesības nodot Inventāru lietošanai trešajām personām, izņemot šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādītās nepilngadīgās personas līdz 18 gadu vecumam. Šādā gadījumā Īrnieks uzņemas visu atbildību par nepilngadīgās personas rīcības rezultātā Īrniekam un trešajām personām nodarīto kaitējumu, ieskaitot zaudējumus un morālo kaitējumu.

12.      Īrnieks atbild par Inventāra bojājumu un citu tā trūkumu, kā arī par Inventāra zādzību, ja tas notiek, Inventāra Īres laikā. Ja bojājums vai cits trūkums nav norādīts šī Līguma Sevišķajos noteikumos, tiek uzskatīts, ka tas radies Inventāra Īres laikā, ja vien Īrnieks nepierāda pretējo. Īrnieks neatbild par Inventāra parasto nolietojumu, izņemot gadījumu, kad Īrnieks to lietojis, neievērojot atbilstošu rūpību un piesardzību.

13.      Īrnieks atbild par jebkuru Izīrētājam vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, tai skaitā, par nodarītajiem zaudējumiem un morālo kaitējumu, izņemot nejaušus zaudējumus, kas Izīrētājam vai trešajām personām radušies nejauša notikuma vai nepārvaramas varas rezultātā.

14.      Gadījumā, ja Inventāra Īres laikā Inventārs tiek sabojāts vai kā citādi vairāk nav piemērots tā lietošanai, kā arī, ja tas tiek pazaudēts vai nozagts, Īrnieks par to nekavējoties informē Izīrētāja atbildīgos darbiniekus, kā arī uzņemas pilnu materiālo atbildību.

15.      Ja Īrnieks Inventāru neatgriež vai, atgriežot Inventāru, Izīrētājs konstatē, ka Inventārs ir sabojāts, un bojājumus nav iespējams novērst tādējādi, lai Inventārs būtu tā lietošanas tehniskajā kārtībā, Īrnieks apņemas maksāt šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādīto attiecīgās Inventāra vienības cenu nekavējoties pēc Inventāra nodošanas vai īres termiņa beigām, ja puses rakstiski nevienojas citādi.

16.      Citos gadījumos, kad Īrnieka atgrieztais Inventārs ir sabojāts vai nav tā lietošanas tehniskajā kārtībā, Īrnieks apņemas segt izdevumus, kas saistīti ar attiecīgā Inventāra labošanu vai citu tā trūkumu novēršanu.

17.      Īrniekam nav tiesības celt mantiska vai cita veida prasības pret Izīrētāju sakarā ar Inventāra lietošanas rezultātā gūto vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, ieskaitot zaudējumus un morālo kaitējumu.

18.      Lietojot Inventāru, Īrnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un dzīvību, kā arī ir atbildīgs par to, lai izvēlētais braukšanas ātrums un manevri Slēpošanas trasē atbilstu Īrnieka meistarībai un nenodarītu bojājumus Inventāram.

19.      Ja Īrnieks, lietojot Inventāru, pārkāpj šī Līguma vai Slēpošanas trases lietošanas līguma noteikumus, Izīrētājam ir tiesības šo Līgumu vienpusēji izbeigt. Šādā gadījumā Īrniekam ir pienākums nekavējoties atgriezt Inventāru Izīrētājam. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Izīrētājam nav pienākums atmaksāt pilnu vai daļu no īres maksas. Līguma vienpusēja izbeigšana neizbeidz citas no šī Līguma izrietošās Izīrētāja prasījuma tiesības un Īrnieka saistības.

20.      Ar šo Īrnieks piekrīt, ka Izīrētājs ir tiesīgs pats vai pilnvarot trešās personas Izīrētāja uzdevumā uzņemt Īrnieka fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par Īrnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi saprotamas tiesības, piemēram, vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par Īrnieku. Izīrētājs minēto informāciju drīkst nodot ar to saistītām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Lietotājs apliecina savu piekrišanu Īpašnieka tiesībām veikt informācijas apstrādi un nodot informāciju trešajām personām. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Izīrētājam.

21.      Izīrētājs apņemas neizpaust šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādītos Īrnieka personas datus, kā arī veikt to nepieciešamo apstrādi, ievērojot Personas datu aizsardzības likuma noteikumus.

22.      Lai nodrošinātu šajā Līgumā uzņemto saistību izpildi, Īrnieks iemaksā Izīrētājam drošības naudu vai iedod citu nodrošinājumu. Izīrētājam ir aizturējuma tiesības uz nodrošinājumu, kamēr Īrnieks pilnībā izpilda savas no šī  Līguma izrietošas saistības.

23.      Strīdi un domstarpības, kas Līdzējiem rodas šī Līguma izpildes gaitā, tiek nekavējoties risināti savstarpēju sarunu ceļā. Ja savstarpēju sarunu ceļā risinājumu panākt nav iespējams, katram Līdzējam ir tiesības vērsties tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, ko apliecina Līdzēju paraksti šī Līguma Sevišķajos noteikumos, un ir spēkā līdz visu no šī Līguma izritošo saistību pilnīgai izpildei.

Trases lietošanas noteikumi

Slēpošanas trases "Riekstukalns" lietošanas līguma noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie Slēpošanas trases lietošanas līguma noteikumi nosaka trases un tai pieguļošās teritorijas izmantošanas un lietošanas kārtību (turpmāk – “Trase”), kā arī tās lietotāja tiesības un pienākumus. Trasē ietilpst teritorija, kas ietver nobrauciena zonu un pacēlājus (skatīt shēmu), kas ir speciāli paredzēta lietošanai nobraucienam ar kalnu slēpēm vai sniega dēli.

1.2. Tiesiskās attiecības starp Trases lietotāju (turpmāk tekstā – “Lietotājs”) un īpašnieku (turpmāk – “Īpašnieks”) nosaka šis līgums. Šis līgums tiek noslēgts ar brīdi, kad persona nopērk pacēlāja un trases lietošanas biļeti vai citādi likumīgā ceļā iegūst Īpašnieka atļauju vai apstiprinājumu lietot Trasi (turpmāk tekstā – “Biļete”).

1.3. Īpašnieks dod atļauju Lietotājam izmantot Trasi tikai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

1.4. Trasi drīkst izmantot tikai tās personas, kuras ir iegādājušās derīgu Biļeti, kas ir pirkta vai saņemta bāzes kasēs no bāzes personāla. Personai, kas nav saņēmusi Īpašnieka atļauju izmantot trasi vai kurai nav derīgas biļetes, nav tiesību izmantot trasi.

1.5. Šie noteikumi nav atzīstami par Īpašnieka oferti. Personas darbība Biļetes iegādei no Īpašnieka vai tā pilnvarotās personas ir atzīstama par oferti noslēgt Līgumu uz šiem noteikumiem. Savukārt īpašnieka vai tā pilnvarotās personas Biļetes izsniegšana personai ir atzīstama par akceptu. Īpašniekam vai tā pilnvarotai personai nav pienākums pieņemt izteikto oferti. Šie noteikumi ne arī citi apstākļi nevar tikt atzīti par galvojumu vai apliecinājumu, ka personas izteiktā oferte tiks noteikti akceptēta.

1.6. Šajā Līgumā noteiktie Lietotāja pienākumi un Īpašnieka tiesības ir saistoši un attiecas arī uz tām personām, kas faktiski lieto Trasi bez Biļetes vai nederīgu biļeti vai pirms Biļetes iegādes vai arī pēc tās termiņa beigām. Trases lietošana ir atzīstama par to, ka persona ir pieņēmusi šī Līguma noteikumus un atzinusi tos par saistošiem.

1.7. Tiesības lietot Trasi ir fiziskai personai, kas ir sasniegusi vismaz 12 gadu vecumu. Nepilngadīgie līdz 12 gadu vecumam drīkst izmantot Trasi tikai pilngadīgu personu tiešā uzraudzībā.

1.8. Trasē ir aizliegta suņu un citu dzīvniekus uzturēšanās, neatkarīgi no tā vai tie atrodas saitē un vai tiem ir uzpurņi.

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

2.1. Ar brīdi, kad fiziska persona iegādājas Biļeti, tā ir uzskatāma par “Lietotāju” šā Līguma izpratnē un tai ir saistošs šis Līgums un no tā izrietošās saistības.

2.2. Lietotājam ir tiesības izmantot Trasi tikai šī Līguma darbības laikā.

2.3. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja izbeidzas Biļetē norādītais laiks vai nobraucienu skaits.

2.4. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja tiek anulēta personas Biļete šī Līguma noteikumu neievērošanas dēļ.

3. INVENTĀRS

3.1. Šis Līgums dod tiesības Lietotājam izmantot Trasi nobraucienam no kalna ar kalnu slēpošanas slēpēm vai sniega dēli, kuri ir aprīkoti ar speciāliem stiprinājumiem tiem paredzētajās vietās ( turpmāk „Inventārs”).

3.2. Trasē ir atļauts izmantot tikai tehniskā kārtībā esošu Inventāru, lai nepastāvētu risks tā bojājuma dēļ Lietotājam savainot sevi vai citus Lietotājus. Lietotājam ir jāpārliecinās par sava Inventāra tehnisko stāvokli. Ja Lietotājam ir šaubas vai nav informācijas par sava Inventāra tehnisko stāvokli, tad viņam ir jāvēršas pēc konsultācijas pie speciālistiem Trases Inventāra nomas punktā .

3.3. Sniega dēlim ir jābūt aprīkotam ar drošības siksnu, kas ir tiek piestiprināta pie sniega dēļa stiprinājuma un Lietotāja kājas, bet slēpju stiprinājumiem ir jābūt aprīkotiem ar bremžu „ķepiņām” , lai sniega dēlis vai slēpes bez lietotāja ziņas nevarētu noslīdēt pa nogāzi un nodarīt zaudējumus vai savainot citus Lietotājus. Slēpju nūjām lejas daļā ir jābūt aizsargšķīvīšiem.

3.4. Šī Līguma noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem, neatkarīgi no tā vai viņi izmanto savu Inventāru vai izīrēto no Īpašnieka vai trešās personas.

3.5. Trasē aizliegts izmantot ragaviņas, plēves, distanču slēpes u.tml., kā arī citu nobrauciena inventāru, izņemot to, kas ir minēts 3.1.p.

4. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

4.1. Lietotājam ir tiesības izmantot nobraucienam ar kalnu slēpēm vai sniega dēli tikai to kalna nogāzes daļu, kas ir drošā un saprātīgā attālumā no pacēlāja ceļa vai ir attiecīgi iezīmēta un/vai norobežota no pacēlāja ceļa (turpmāk – “Trases nobrauciena zona”). Par pacēlāja ceļu uzskatāma nosacītā līnija, pa kuru lietotāji paceļas pa nogāzi, izmantojot pacēlāju.

4.2. Lietotājam ir pienākums ievērot šī Līguma noteikumus, zīmes un norādījumus Trasē, kas saistītas ar Trasi, tās lietošanu un Inventāru. Tāpat Lietotājam ir pienākums ievērot Īpašnieka darbinieku, kas ir attiecīgā formas tērpā vai citādi atzīmēti ar attiecīgu atšķirības zīmi (turpmāk – “Trases personāls”), prasības vai norādījumus par Trasi, tās lietošanu un Inventāru.

4.3. Lietotājiem aizliegts lietot Trasi alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.

4.4. Lietotājam ir tiesības Trasē lietot tikai tādu Inventāru, kas ir tehniskā kārtībā. Lietotājam pirms katra nobrauciena jāpārliecinās par to, ka Inventārs ir tehniskā kārtībā.

4.5. Lietotājam ir aizliegts staigāt kājām pa nobrauciena zonu un pacēlāja darbības zonu. Gadījumos, kad Lietotājs ir spiests pārvietoties kājām pa Trases nobrauciena zonu, lai paņemtu nokritušu inventāra priekšmetu (piemēram, slēpi, kas aizslīdējusi pa Trasi kritiena dēļ) vai, lai palīdzētu nelaimes gadījumā, Lietotājam šī pārvietošanās ir jāveic pēc iespējas maksimāli netraucējot pārējiem Lietotājiem.

4.6. Lietotājam ir aizliegts bez pamata stāvēt vai sēdēt Trases nobrauciena zonā vai uz pacēlāja ceļa ar tehniskā kārtībā esošu Inventāru. Par pamatu var uzskatīt kritienu, inventāra defektu, palīdzību cietušajam, palīdzību citam nokritušam Lietotājam. Pēc apstāšanās ir jācenšas pēc iespējas ātrāk atbrīvot Trases nobrauciena zonu.

4.7. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par savu veselību, dzīvību Trasē un ir atbildīgs, lai izvēlētais braukšanas ātrums un manevri, nepārsniedz viņa meistarību un neapdraud citus Trases Lietotājus.

4.8. Lietotājs atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas un prasības pret Īpašnieku par Trasē gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu vai zaudējumiem (traumām, inventāra, transporta līdzekļu bojājumiem u.tml.), ja tas noticis šo noteikumu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā.

4.9. Trases daļu, ko sauc par „Snovborda parku” un, kas ir atzīmēts ar attiecīgu norādi, drīkst lietot personas, kas nav iesācēji un kuru prasmes ir atbilstošas tramplīnu un slaidu grūtības pakāpei. Lietotāji drīkst lietot Snovborda parku tikai ar ķiverēm galvā un ne jaunāki par 16 gadiem. Personālam ir tiesības jebkuram Lietotājam aizliegt lietot Snovborda parku, ja viņa spējas vai nobrauciena veids apdraud pašu vai pārējos apmeklētājus.

5. NOBRAUCIENA NOTEIKUMI

5.1. Lietotājam, kurš vēlas uzsākt braukšanu, ir jāpievērš uzmanība Trasei, lai pārliecinātos, ka ar braukšanas uzsākšanu viņš neapdraud sevi un pārējos Slēpotājus.

5.2. Pirms katra nobrauciena uzsākšanas, Lietotājam ir pienākums novērtēt Trases sniega seguma kvalitāti un stāvokli, kā arī citu personu atrašanos nobrauciena zonā, lai varētu veikt drošu nobraucienu.

5.3. Lietotājs drīkst uzsāk nobraucienu tikai pēc tam, kad viņš ir pārliecinājies par Trases atbilstību drošam nobraucienam. Lietotājam ir aizliegts lietot Trasi, ja sniega kvalitāte vai stāvoklis nav piemērota drošam nobraucienam pat tādā gadījumā, ja darbojas pacēlājs. Lietotājam ir aizliegts atrasties Trases nobrauciena zonā, ja tajā strādā vai atrodas retraks (sniega traktors). Lietotājam ir pienākums dot ceļu retrakam (sniega traktoram) vai Trases dienestu speciālajam transportam.

5.4. Lietotājs drīkst apsteigt citu Lietotāju gan pa labo, gan kreiso pusi tikai ar noteikumu, ka Lietotājam, kuru apsteidz, tiek atstāta pietiekami liela trases platība manevru veikšanai.

5.5. Lietotājam ir pienākums ievērot distanci no priekšā braucošām personām un izvairīties no sadursmes ar priekšā braucošām personām. Lietotājs, kurš brauc no augšpuses ir atbildīgs par sadursmi ar zemāk atrodošos vai priekšā braucošu personu un šīs sadursmes radītajām sekām.

5.6. Nepārredzamās Trases vietās Lietotājam ir atļauts pārvietoties ar tādu ātrumu, lai būtu iespējams izvairīties no sadursmes neatkarīgi no radušās situācijas.

5.7. Lietotājam aizliegts šķērsot nosacīto līniju, kas atdala pacēlāja ceļu no Trases nobrauciena zonas.

5.8. Lietotājam ir pienākums sniegt palīdzību negadījumā cietušajām personām. Par jebkuru negadījumu nekavējoties jāziņo Trases personālam un jāpiedalās palīdzības sniegšanā, ja tāda ir nepieciešama.

6. PACĒLĀJA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

6.1. Pirms pacelšanās:

6.1.1. Lietotājam pie pacēlāja ir pienākums ievērot rindas kārtību.

6.1.2. Piekabināties un atkabināties no pacēlāja, drīkst tikai tam paredzētajās vietās. Atkabināšanās pacelšanās laikā ir atļauta tikai pēc Trases personāla īpaša uzaicinājuma. Ar vienu pacēlāja āķi/turekli ( „Tablešu” un tipa pacēlājiem) drīkst pacelties tikai viens Lietotājs. Ar āķi/enkuru („T-bar” tipa pacēlājiem) drīkst pacelties ne vairāk kā divi Lietotāji. Paceļoties ar "T – bar” tipa pacēlāju divatā, jāraugās lai abi lietotāji būtu vienāda auguma.

6.1.3. Lietotājam, kuram nav pieredze lietot pacēlāju ir pienākums par to informēt Trases personālu pie pacēlāja, lai tas varētu palīdzēt.

6.1.4. Lietotājam ir jāizvēlas pēc iespējas pieguļošāks un atbilstošs apģērbs, kabatām un aizdarei ir jābūt ciet, lai pacēlēja sastāvdaļas, kas ir paredzētas Lietotāja pacelšanai uz kalna virsotni – āķis, tureklis, enkurs (turpmāk tekstā - “Tureklis/Enkurs”), neaizķeras aiz tā.

6.2. Uzsākot pacelšanos:

6.2.1. Lietotājam (slēpotājam) ir jānoņem nūju siksnas un nūjas ir jātur ārējā rokā no pacēlāja. Ja paceļaties ar sniega dēli, izkabiniet vienu kāju no sniega dēļa stiprinājuma.

6.2.2. Lietotājam ir jānostājas tieši blakus pacēlājam, bet ne tuvāk kā 0,5 m no tā troses vertikālās līnijas, lai Lietotāju neskartu garām slīdošie pacēlēja Turekļi/Enkuri. Ja garām slīdošais Tureklis/ Enkurs šī iemesla dēļ ir bojājis Lietotāja apģērbu, Īpašnieks zaudējumus neatlīdzina.

6.2.3. Lietotājam ir jāsatver ar brīvo roku Turekli/Enkuru pievelkoties kustības virzienā. Kad kustība ir uzsākta, „Multilifta”(pacēlājs, kur turekļi ir piestiprināti tieši pie troses un trose atrodas lietotāja gurnu augstumā) tipa pacēlāja turekli novietojiet aiz muguras jostas vietas augstumā. „T-bar” tipa pacēlāju turekli/enkuru aiz muguras zem gurnu līnijas, „Tablešu” tipa pacēlāju tureklis/āķis jānovieto starp kājām.

6.3. Pacelšanās laikā:

6.3.1. Lietotājam jāvirza slēpes vai sniega dēlis pacelšanās ceļa virzienā.

6.3.2. Paceļoties ar pacēlāju, jābrauc taisni, neveicot pagriezienus un līkloču kustības un ievērojot pacelšanās ceļu. Kritiena gadījumā pēc iespējas ātrāk ir jāatbrīvo pacēlāja ceļš.

6.3.3. Lietotājam ir aizliegts atlaist Turekli/Enkuru tieši pirms pacēlāja balstiem.

6.4. Beidzot pacelšanos:

6.4.1. Pirms atāķēšanās Lietotājam ir jāpārliecinās vai Tureklis/Enkurs nav aizķēries aiz apģērba vai Inventāra, lai netiktu nodarīta trauma (miesas bojājumi) Lietotājam, kā arī, lai netiktu bojāts Lietotāja apģērbs un Inventārs.

6.4.2. Lietotājam ir jāatvirzās no Turekļa/Enkura tikai tad, kad slēpes jau atrodas uz horizontālas virsmas.

6.4.3. Lietotājam ir nekavējoties jāatbrīvo atāķēšanās laukums tuvākās nogāzes virzienā, lai nākamais pacēlāja lietotājs nenodarītu traumu ar atlaisto Turekli/Enkuru.

6.4.4. Atkabinoties no pacēlāja, Lietotājam ir aizliegts vilkt Turekli/Enkuru sāņus, vai veikt citas darbības, kas veicinātu pacēlāja troses noraušanos vai bojājumu.

6.4.5. Gadījumā, ja pacēlājs apdraud kāda Trases lietotāju, Lietotājam ir pienākums izslēgt pacēlāju nospiežot “STOP” pogu.

7. LIETOTĀJA ATBILDĪBA

7.1. Lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, kurus tas nodarījis trešajām personām vai Īpašniekam, lietojot Trasi.

7.2. Ja Lietotājs neievēro šī Līguma prasības Trases personālam ir tiesības anulēt viņa Biļeti un aizliegt lietot Trasi.

7.3. Lietotājs atbild par kaitējumiem un zaudējumiem, kas radušies trešajām personām un Īpašniekam pacēlāja lietošanas noteikumu neievērošanas dēļ.

7.4. Biļetes nozaudēšanas gadījumā, Lietotājam nav tiesības to atjaunot.

7.5. Lietotājam nav tiesību prasīt Biļetes apmaiņu pret naudu, ja biļetes darbības laiks ir sācies un viņu vairs neapmierina trases seguma stāvoklis, laika vai jebkādi citi apstākļi.

8. ĪPAŠNIEKA ATBILDĪBA

8.1. Īpašnieks neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem un zaudējumiem, kas radušies, pārkāpjot šī Līguma noteikumus.

8.2. Īpašnieks neuzņemas atbildību par inventāra, transporta līdzekļu, citu personisko mantu bojājumu, zādzībām.

8.3. Īpašniekam nav pienākums atbildēt par kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti sakarā ar nepareizu pacēlāja lietošanu vai drošības noteikumu neievērošanu.

9. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI

9.1. Īpašniekam ir tiesības liegt iespēju personai lietot Trasi, ja personai nav Biļetes vai ir beigusies tās darbība, t.sk., anulēšanas gadījumā. Īpašniekam ir tiesības veikt darbības šādu personu izraidīšanai no Trases.

9.2. Ar šo Līgumu Lietotājs un persona, uz kuru attiecas šis Līgums, atļauj Īpašniekam vai tā pilnvarotai trešajai personai veikt savu personisko datu vākšanu, fiksēšanu izplatīšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

9.3. Īpašnieks drīkst veikt Lietotāja un personas, uz kurām attiecas šis Līgums, personas datu (fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstu veidā) fiksāciju un apstrādi, ja persona ir lietojusi Trasi bez Īpašnieka piekrišanas vai pretēji Īpašnieka aizliegumam, lietojusi viltotu biļeti, kā arī gadījumos, ja šai personai Īpašnieks vai tā pilnvarotās personas ir anulējušas Biļeti sakarā ar pieļautiem rupjiem šī līguma noteikumu pārkāpumiem. Īpašniekam ir tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt informāciju par personu teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos, sakārtot, pārveidot, izmantot, pārraidīt, dzēst, apstrādāt un nodot informāciju citiem slēpošanas trašu īpašniekiem.

Skatu torņa lietošanas drošības noteikumi
 • Skatu tornī vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 30 cilvēkiem, jāizvietojas vienmērīgi pa visu platformu, vienā malā ne vairāk kā 10 cilvēki.
 • Bērniem līdz 12 g.v. atrašanās skatu tornī atļauta tikai pieaugušas personas pavadībā
 • Ņemt vērā, ka skatu torņa platforma un kāpņu laukumi ir izgatavoti no režģota, caurredzama materiāla un, lai izvairītos no starpgadījumiem, iesakām izmantot piemērotus apavus un apģērbu.
 • Kāpšana skatu tornī ar slēpju zābakiem kājās var būt bīstama! Lūdzu izvērtējiet savas spējas un drošību!
 • Aizliegts:
  • skatu torni šūpot un citādi apdraudēt tā stabilitāti;
  • skatu tornī smēķēt;
  • skatu tornī ienest un lietot pirotehniku un viegli uzliesmojošas vielas;
  • skatu tornī atrasties sliktos laika apstākļos (stiprs vējš, sniegputenis, apledojums, stiprs lietus);
  • skatu tornī atrasties alkohola, narkotisko vai citu psihotropo vielu darbības ietekmē;
  • skatu tornī ienest un lietot alkoholiskus dzērienus un pārtikas produktus;
  • skatu tornī ienest jebkāda veida stikla priekšmetus;
  • skatu tornī ievest vai ienest dzīvniekus;
  • no skatu torņa mest jebkādus priekšmetus;
  • balstīties uz platformu margām; liekties un kāpt pāri platformu un kāpņu margām.